top of page

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

УМОВИ ПОГОДЖЕННЯ

 

Цей договір адресований Споживачам і є офіційною та публічною пропозицією Продавця, в особі ФОП Стеценко Анна Вікторівна, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 21.08.2014 р. Споживач, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цього договору (далі – «Договір») про наступне:

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

1.1. «Публічна оферта» (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу Товару дистанційним способом на умовах, що містяться в цій Оферті.

 

1.2. «Замовлення» – належним чином оформлений запит (заявка) Покупця на придбання Товару, обраного на Сайті Інтернет-магазину, та його доставка за вказаною Покупцем адресою.

 

1.3. «Замовлення Товару на сайті Інтернет-магазину» – вказані Покупцем позиції з асортименту Товару, запропонованого до продажу, під час оформлення заявки на придбання Товару на Сайті Інтернет-магазину або через Оператора.

 

1.4. Інтернет-магазин – Інтернет-сайт, розташований в мережі інтернет за адресою https://www.waft.com.ua, де представлені Товари, запропоновані Продавцем для придбання, а також умови оплати й доставки Товарів Покупцям.

 

1.5. «Особистий кабінет» – персональний розділ Покупця на Сайті Продавця, доступ до якого має Покупець, в якому відображається його персональна інформація й історія розміщених ним Замовлень.

 

1.6. «Покупець» – Користувач, що розмістив Замовлення на Сайті Продавця.

 

1.7. «Користувач» – фізична особа, відвідувач Сайту, який приймає умови цього Договору і який бажає розмістити Замовлення на Сайті Продавця.

 

1.8. «Відвідувач Сайту» – особа, яка відвідала Сайт Продавця без мети розміщення Замовлення.

 

1.9. «Споживач» – фізична особа, яка купує, робить Замовлення, використовує або має на меті придбати або замовити Товар для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.

 

1.10. «Продавець» – ФОП Стеценко Анна Вікторівна, яке діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 21.02.2018 р.

 

1.11. «Сайт» – https://www.waft.com.ua

 

1.12. «Товар» – опублікований на Сайті Інтернет-магазину перелік Товарів, за якими зазначається ціна, назва й надається опис Товару. Також Товар може супроводжуватися зображенням Товару.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

2.1. Цей Договір є договором публічної оферти (відповідно до ст. 633, 641 і гл. 54 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець).

 

2.2. У разі прийняття умов цього Договору, тобто публічної оферти Продавця, Споживач стає Покупцем.

 

2.3. Укладаючи Договір шляхом розміщення Замовлення Товару на Сайті Продавця, Покупець підтверджує, що він/вона цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами Договору публічної оферти, а також, в разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Продавцем своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення дії Договору. Окрім цього, укладенням цього Договору, Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, що встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ і передавати персональні дані Покупця третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

 

2.4. Ці умови Договору публічної оферти можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку без повідомлення Користувача/Покупця. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту її опублікування на Сайті, якщо інше не буде передбачено самим Договором.

 

2.5. Термін дії оферти не обмежений, якщо інше не зазначено на Сайті Інтернет-магазину.

 

2.6. Продавець надає Покупцеві на Сайті Інтернет-магазину повну й правдиву інформацію про Товар, включаючи інформацію про основні споживчі властивості Товару, місце виготовлення, країну-виробника Товару.

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

3.1. Предметом цього Договору є надання можливості Користувачеві купувати для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, Товари, що представлені в каталозі Інтернет-магазину за адресою: https://www.waft.com.ua/

 

3.2. Цей Договір поширюється на всі види Товарів і послуг, що представлені на Сайті, доки такі пропозиції з описом присутні в каталозі Інтернет-магазину.

 

4. РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ

 

4.1. Реєстрація на Сайті здійснюється за адресою https://www.waft.com.ua/login

 

4.2. Реєстрація на Сайті не є обов'язковою для оформлення Замовлення.

 

4.3. Під час реєстрації на Сайті Інтернет-магазину Продавця Покупець зобов'язаний вказати наступну інформацію:

– ім'я, прізвище Покупця або зазначеної ним особи (одержувача);

– адреса для доставки;

– адреса електронної пошти;

– контактний телефон.

 

4.4. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, яка надається Користувачем під час реєстрації. При цьому, Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, яке спричинило неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.

 

4.5. Користувач зобов'язується не повідомляти третім особам логін і пароль, вказані Користувачем під час реєстрації. У разі виникнення у Користувача підозр щодо безпеки його логіна і пароля або можливості їх несанкціонованого використання третіми особами, Користувач зобов'язується негайно повідомити про це Продавця, надіславши відповідний електронний лист за адресою: waft.klovskiy@gmail.com

 

4.6. Спілкування Користувача/Покупця з представниками Продавця має ґрунтуватися на принципах загальноприйнятої моралі та комунікаційного етикету. Використання нецензурних слів, лайки, образливих виразів, а також погроз і шантажу, незалежно від того, в якій формі вони виражені й кому адресовані, суворо заборонено. Комунікація (зокрема у вигляді повідомлень, постів, відгуків тощо) на Сайті Інтернет-магазину, майданчиках Продавця в соціальних мережах, або інших каналах зворотного зв’язку Продавця, не може містити висловлювання, які можуть зачіпати права третіх осіб або сприйматися дискримінаційними, чи такими, що мають характер переслідування (наприклад, через вік, етнічну приналежність, расу чи колір шкіри, національне походження, релігію чи релігійні переконання, політичні чи інші переконання, стать, сексуальну орієнтацію чи інвалідність).

 

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ

 

5.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем телефоном через Оператора (контактні номери телефонів вказані на Сайті Інтернет-магазину) або через сервіс Сайту Інтернет-магазину Продавця.

 

Під час оформлення Замовлення через Оператора Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 4.3 цієї Оферти. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за обраний Покупцем Товар.

 

Під час оформлення Замовлення через Сайт Інтернет-магазину Продавця після внесення всіх даних на Сайті Продавця, з Покупцем зв'язується менеджер, відповідальний за Замовлення Покупця, який надає інформацію про оформлене замовлення та приблизну дату його доставки Покупцеві.

 

5.2. Найменування, кількість, асортимент, артикул, ціна обраного Покупцем Товару зазначаються в кошику Покупця під час оформлення Замовлення на сайті Інтернет-магазину.

 

5.3. Продавець забезпечує наявність на своєму складі Товарів, представлених на Сайті. Фотографії, що супроводжують Товар, можуть незначною мірою відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару з огляду на особливості передачі кольору різних пристроїв, за допомогою яких здійснюється перегляд Сайту. Опис/характеристики, що супроводжують Товар, не претендують на вичерпну інформативність і можуть містити друкарські помилки.

 

5.4. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів на складі Продавця, останній має право виключити вказаний Товар із Замовлення та/або анулювати Замовлення Покупця, повідомивши про це Покупця шляхом надсилання відповідного електронного повідомлення на адресу, вказану Покупцем під час реєстрації, або в інший спосіб на розсуд Продавця.

 

5.5. У разі повного або часткового анулювання передплаченого Замовлення, вартість анульованого Товару повертається Продавцем Покупцю у той спосіб, у який був оплачений Товар.

 

5.6. Після оформлення Замовлення на Сайті Покупцеві надається інформація про ймовірну дату доставки Товару шляхом надсилання електронного повідомлення на адресу, вказану Покупцем під час реєстрації, або телефоном. Оператор, який обслуговує це Замовлення, уточнює деталі Замовлення, погоджує дату доставки, яка залежить від наявності замовлених Товарів на складі Продавця і часу, необхідного для обробки й доставки Замовлення.

 

5.7. Прийняття Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних до реєстраційної форми під час реєстрації на сайті Інтернет-магазину або під час оформлення Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця. Підтвердивши Замовлення обраного Товару, Покупець надає Оператору необхідну інформацію в порядку, передбаченому цим Договором.

 

6. ЦІНА Й ПОРЯДОК ОПЛАТИ

 

6.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на сайті Інтернет-магазину в каталозі Товарів. Ціна Замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх включених в Замовлення Товарів і ціни доставки, яка дорівнює сумі, що підлягає до сплати, і яка вказується на сайті Інтернет-магазину під час оформлення Замовлення в момент його розміщення.

 

6.2. Ціна договору дорівнює ціні Замовлення. Сума замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури Товару.Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару. У разі зміни ціни на замовлений Товар, Продавець зобов'язується протягом 1 (одного) робочого дня з моменту зміни ціни проінформувати Покупця про зміну ціни Товару. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар не підлягає зміні.

 

6.3. Покупець здійснює оплату Товару згідно з Замовленням. Спосіб оплати: готівковий або безготівковий розрахунок у відділенні «Нової пошти», або безготівковий через Portmone.

 

6.4. Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України.

 

6.5. Зобов'язання Покупця щодо оплати Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю грошових коштів від Покупця.

 

6.6. Договір купівлі-продажу Товару дистанційним способом між Продавцем і Покупцем вважається укладеним з моменту видачі Продавцем Покупцеві відповідного документа, який підтверджує оплату Товару Покупцем.

 

7. ДОСТАВКА Й ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ

 

7.1. Продавець надає Покупцеві послуги з доставки Товару в один зі способів, зазначених на сайті Інтернет-магазину.

 

7.2. Покупець вказує місце доставки Товару і спосіб доставки Товару під час оформлення Замовлення на придбання Товару.

 

7.3. Термін доставки Товару Покупцеві складається з терміну обробки замовлення й терміну доставки.

 

7.4. Доставлений Товар передається Покупцю, а за відсутності Покупця – будь-якій особі, яка надала документ, що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу Товару або оформлення доставки товару.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

8.1. Продавець не несе відповідальності за вибір Покупцем Товару, він лише гарантує відповідність замовлених позицій.

 

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

 

9.1. Інтернет-магазин Продавця і послуги, що надаються, можуть бути тимчасово частково або повністю недоступними внаслідок проведення профілактичних або інших робіт або з будь-яких інших причин технічного характеру. Технічна служба Продавця має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Покупців або без такого повідомлення.

 

9.2. До відносин між Користувачем/Покупцем і Продавцем застосовуються положення законодавства України.

 

9.3. Сторони докладають максимальних зусиль задля усунення розбіжностей виключно шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди спір буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

 

9.4. У разі форс-мажорних обставин, документально підтверджених відповідними органами, сторони звільняються від виконання цього Договору.

 

9.5. Визнання судом недійсності будь-якого положення цієї Угоди не тягне за собою недійсність інших положень.

bottom of page